23. 11. – 14. 12. 2017
Pop Up Gallery
 
V prosvětleném bělostném ateliéru postávaly opřené o zeď a čekaly na svou příležitost. Odložené kartonové tubusy od malířských pláten začaly Iru Svobodovou vyzývat k interakci a probouzet v ní hravost. Postupně je opatřila i barevnými nátěry a vytvářela z nich jedno zátiší vedle druhého. Netrvalo dlouho a umělkyně zcela podlehla kouzlu nezávazné spontánní hry, jejíž výsledky se rozhodla transformovat v obrazy. Nový cyklus byl na světě.
Ateliér se tak pro Iru stal nejen místem tvorby, ale i zdrojem inspirace. Prostorem, v němž během malování za poslechu hudby zažívá pocit štěstí a naplnění. A právě tento svůj mikrosvět, do něhož hned tak někoho nepustí, se odhodlala na současnou výstavu přenést a nechat vás do něj nahlédnout.
 
Zaposlouchejte se do jejích oblíbených hudebních skladeb a nechte se prostřednictvím maleb přenést do abstraktních krajin, v nichž více či méně nakloněné barevné vertikály vystupují před či za obdélníky napnutých pláten. Zvolená tonalita spolu se zaoblenými tvary tubusů a nově použitou technikou stříkání dodávají malbám na něze až křehkosti.
 
Ústřední, největší obraz působí zvláště impozantně. Na první pohled vyzařuje jistou vyrovnanost, ale na druhý již můžete mít pocit, že se s vámi snaží komunikovat. Jako by se tubusy na něm namalované chtěly vymanit ze zdánlivého klidu, začínaly se pohybovat a chtěly vás vtáhnout do prostoru ateliéru, do hry, již s nimi dosud mohla vést jen sama umělkyně. 
 
Tereza Bruthansová
 

In an illuminated white studio it leant against the wall waiting for the opportunity. The carton tubes from canvas for painting in oblivion teased Ira Svobodová for action. Little by little she paint- ed it one by one in color and began drafting objects and com- positions. It did not take long and the artist became enchanted with the spontaneous play and decided to visualize the game. A new cycle was born.

Suddenly the workroom streamed a source of inspiration. The place where she felt happy and fulfilled. And at this moment she invited you inside. To the very her microworld that she had kept private. 

Listen to her favourite music compositions and let yourselves carry away with the plasticity of the abstract colored landscapes. The tonality of tubes mastered with new spray technique imprints the tenderness and fragility to the work.

The largest – central painting is truly a masterpiece. It radiates some sort of balance at the first sight but you soon percieve it talks to you. The silence of the tubes is interrupted by their sud- den will to travel. To transfer you to the artist’s studio. Where it all began. To play the game where solely Ira has been present up to now.

Tereza Bruthansová

23. 11. – 14. 12. 2017
Pop Up Gallery
 

V prosvětleném bělostném ateliéru postávaly opřené o zeď a čekaly na svou příležitost. Odložené kartonové tubusy od malířských pláten začaly Iru Svobodovou vyzývat k interakci a probouzet v ní hravost. Postupně je opatřila i barevnými nátěry a vytvářela z nich jedno zátiší vedle druhého. Netrvalo dlouho a umělkyně zcela podlehla kouzlu nezávazné spontánní hry, jejíž výsledky se rozhodla transformovat v obrazy. Nový cyklus byl na světě.

Ateliér se tak pro Iru stal nejen místem tvorby, ale i zdrojem inspirace. Prostorem, v němž během malování za poslechu hudby zažívá pocit štěstí a naplnění. A právě tento svůj mikrosvět, do něhož hned tak někoho nepustí, se odhodlala na současnou výstavu přenést a nechat vás do něj nahlédnout.

 Zaposlouchejte se do jejích oblíbených hudebních skladeb a nechte se prostřednictvím maleb přenést do abstraktních krajin, v nichž více či méně nakloněné barevné vertikály vystupují před či za obdélníky napnutých pláten. Zvolená tonalita spolu se zaoblenými tvary tubusů a nově použitou technikou stříkání dodávají malbám na něze až křehkosti.

Ústřední, největší obraz působí zvláště impozantně. Na první pohled vyzařuje jistou vyrovnanost, ale na druhý již můžete mít pocit, že se s vámi snaží komunikovat. Jako by se tubusy na něm namalované chtěly vymanit ze zdánlivého klidu, začínaly se pohybovat a chtěly vás vtáhnout do prostoru ateliéru, do hry, již s nimi dosud mohla vést jen sama umělkyně. 

Tereza Bruthansová

 

In an illuminated white studio, they were leaned against the wall waiting for opportunity. The cardboard tubes from used rolls of canvas teased Ira Svobodová into a call for action. Little by little, she paint­ed them one by one in color while, she began drafting objects and com­positions. It did not take long for the artist to become enchanted with the spontaneous play at hand, and decide to visualize the game. A new cycle was born.

Suddenly the studio streamed a source of inspiration. The place where she felt happy and fulfilled. At this moment she invites you inside, to the very center, of her micro-world that she had kept private until now.

Listen to her favourite music compositions and let yourself become carried away with the plasticity of the abstract colored landscapes. The tonality of tubes combined with a new spray technique imprints the tenderness and fragility to the work.

The largest – central painting is truly a masterpiece. It radiates a type of balance at first sight and then you feel its attempt to communicate with you. The silence of the tubes is interrupted by their sud­den will to travel, to transfer you to the artist’s studio, where it all began. To play the game where solely Ira has been present up to now.

Tereza Bruthansová