4. 12. 2019 – 10.1.2020, Trafo Gallery, Praha

Vernisáž | Opening reception: 3. 12. 2019, 19:00

 

Pražská výstavní síň Trafo Gallery uvádí samostatnou výstavu Iry Svobodové s názvem Paravan, ve které autorka představí svou malířskou tvorbu posledního období, zobrazující mj. samotnou výstavní instalaci v prostorách Trafo Gallery. Vernisáž a křest katalogu výstavy proběhne v úterý 3. prosince od 19.00. Výstava potrvá do 10. ledna 2020.

Výstava Paravan představuje stejnojmennou sérii obrazů Iry Svobodové, která dokázala propojit část svých obrazů přímo s prostorem galerie. Vytvořila několik velkoformátových maleb, které vyobrazily instalaci výstavy přesně tak, jak ji divák nalezne při její návštěvě. Tento konceptuální přístup posunul jinak přísně organizované kompozice do jiných souvislostí. Vznikla tak další „nová vlna“, již můžeme s trochou nadsázky nazvat v duchu doby „Paravan 2.0“. Výstava v tomto případě není přirozeným ukončením jistého časově ohraničeného snažení, ale stává se jasným činitelem, který nepřímo spoluutváří finální podobu samotných uměleckých děl. Je součástí celku a přetrvá do budoucna v podobě maleb.

Kurátor: Jan Kudrna

Výstavu doprovází vydání stejnojmenné dvojjazyčné publikace s texty Terezy Bruthansové, Meghan Gordon, Jana Kudrny, Jiřího Machalického, Thomase Miessganga a Carla E. Smitha.

Prague’s Trafo Gallery is showing a solo exhibition by artist Ira Svobodová titled Paravan, in which the artist presents her recent paintings depicting, among other things, her solo installation at Trafo Gallery. The opening reception and catalogue release party will take place at 7pm on Tuesday 3 December. The exhibition runs until 10 January 2020.

Paravan presents the eponymous series of paintings by Ira Svobodová, in which she has managed to associate some of her works directly with the gallery space. The large-format paintings depict the exhibition exactly as viewers find it when visiting the gallery. This conceptual approach places the otherwise meticulously organized compositions into different contexts. The result is a “new wave” that can, with some exaggeration and in the spirit of the times, be called “Paravan 2.0.” In this sense, the exhibition is not the natural culmination of an earlier effort over a clearly defined period of time, but instead becomes an actor that indirectly co-shapes the final form of the artworks themselves. It is part of a whole and endures into the future in painted form.

Curator: Jan Kudrna

Along with the exhibition, the gallery is publishing an eponymous bilingual publications with texts by Tereza Bruthansová, Meghan Gordon, Jan Kudrna, Jiří Machalický, Thomas Miessgang, and Carl E. Smith.