12.5. – 3.6. 2024 | Petr Nikl, Ivan Pinkava, Milan Grygar, Daniel Vlček, Jakub Roztočil a Ira Svobodová. Šest předních českých výtvarných autorů představující různé techniky, média i generace. Inspirace pro vznik jejich nových děl ale byla jedna – cyklus symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany. Tímto erbovním dílem je Pražské jaro každoročně 12. května slavnostně zahájeno a při té příležitosti proběhne i vernisáž výstavy Pražské jaro Art Salon.

Díla budou poté vystavena na festivalových koncertech v Rudolfinu a Obecním domě. Výstava vznikla ve spolupráci se dvěma kurátory – Janem Kudrnou a Milanem Dospělem. V programu festivalu se tak nově propojuje hudba a výtvarné umění.

V neděli 26. května bude tato unikátní kolekce vydražena v rámci 91. aukce Galerie KODL a na Artslimit.com, kteří jsou partnery projektu.

Výtěžek benefiční aukce bude věnován ve prospěch festivalu Pražské jaro. Na závěrečném koncertu Pražského jara v Obecním domě 3. června bude slavnostně vyhlášen výsledek aukce.

Pražské jaro Artsalon