Trafo Gallery vystavuje díla svých 12 autorů a nabízí je k charitativnímu prodeji spolu se stejnojmenným kalendářem na pomoc Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova NADĚJE. Umění v čase nouze opět pomáhá potřebným.

Po loňském pilotním projektu spolupráce s fotografem a autorem myšlenky charitativního kalendáře Trafo Art 2020 Jiřím Šourkem se Trafo Gallery rozhodla podpořit Nízkoprahové denní centrum NADĚJĚ U Bulhara vydáním kalendáře i výstavou děl, které v něm zastupují jednotlivé měsíce. Patrony kalendáře a výstavy se stal architekt David Vávra, herečka Klára Issová, zpěvák Tomáš Klus, tenista Tomáš Berdych, herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová, astronom Milan Grygar, entolomožka Anna Vedralová, rapper Orion, kardiochirurg prof. MUDr. Jan Pirk, DRSC, ekonom Tomáš Sedláček, novinářka Emma Smetana a další.

V čase, kdy je nestabilní ekonomika i mysl lidí, chceme prodejem umění pro dobročinný účel pomoci překlenout komplikovanou dobu těm, kdo to potřebují, tedy lidem bez domova. Oceňujeme práci jedné z nejstarších nevládních českých organizací, která vznikla po roce 1989 a působí na téměř celém území republiky. Poskytuje pomoc lidem ve stáří, ohroženým rodinám, lidem bez domova, lidem s handicapem, ohroženým dětem a mladým lidem. A proto jsme vybrali NADĚJI.

V Praze pracovníci organizace pomáhají průměrně 2500 lidem bez domova ročně. Jejich služby na sebe navazují tak, aby člověku v obtížné situaci pomohly až k jeho opětovnému návratu do běžného života. Vyhledávají lidi bez střechy nad hlavou přímo v místech, kde přežívají. Nabízejí jim bezprostřední pomoc i návaznou péči. Tu zajišťují ve svých denních centrech, noclehárnách a azylových domech. Ročně poskytují 60 000 noclehů lidem, kteří nemají kam jít. Umožňují klientům znovu nabrat sílu a za pomoci odborníků začít svou životní situaci řešit.

V nízkoprahových denních centrech přijímají každého, kdo nemá domov a žádá je o pomoc. Nízkoprahového denního centra U Bulhara, k jehož podpoře tento kalendář a výstava vznikly, navštíví ročně 1 800 lidí. Mohou se zde najíst, osprchovat, vyprat či vyměnit si oblečení, nabít telefon. Klientům se sníženou pohyblivostí je k dispozici plně bezbariérová koupelna. Zdejší ordinace praktického lékaře, stomatologa a gynekologa ošetří každý rok 1450 lidí bez domova.

100% výtěžku z prodeje kalendáře Trafo Art 2021 a 50% příspěvku z prodeje uměleckých děl umožní nakoupit pánské oblečení pro potřebné, přispěje na stavební úpravy prostor ordinací a prostor pro schůzky s klienty a jejich hygienu a pomůže s financováním lékařské péče.

Na podporu Nízkoprahového denního centra U Bulhara můžete přispět jakýmkoli finančním darem přímo na účet NADĚJE: 8002-0316012163/0300.

Trafo Art 2021 – Charita pro NADĚJI
3. 12. 2020 – 31. 12. 2020
Vystavující: Michal Cimala, Jakub Hubálek, Jakub Janovský, Jan Kaláb, Anna Neborová, Jakub Nepraš, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, Jakub Roztočil, Martin Salajka, Ira Svobodová, Ivana Štenclová
Kurátor: Blanka Čermáková