Objekt byl koncipován pro prostor zahrady – tedy přírodu.

Hlavním záměrem bylo vytvořit objekt, který se do přírodního prostředí materiálově ani tvarově nezačlení.Nerezový leštěný plech má takřka zrcadlovýefekt. Ve stěnách objektu se odráží okolí – příroda, která však díky různým sklonům stěn skládá z každého úhlu pohledu jiný obraz. Deformuje realitu. Objekt z neživého a chladného materiálu překládá a zrcadlí výpověď o organickém světě svým jazykem.

Inspirací byla architektura. Město jako celek je pro mě určitým objektem, který se skládá z nesčetného množství hran a stěn, které zejména v ostrém slunci díky lámání stínu dostávají jiný rozměr.

180 x 98 x 57 cm | Ocel, nerez | 2008 | Dvorak Sec gallery