Digitální scany náhodně nalezených starých fotografií z fotografického archivu mého dědečka a sestavených do cyklu čtyř ročních období.
Digital photo scans found in my grandfather’s photoarchive and compiled to the cycle of four seasons.

Digitální scany náhodně nalezených starých fotografií z fotografického archivu mého dědečka a sestavených do cyklu čtyř ročních období.
Digital photo scans found in my grandfather’s photoarchive and compiled to the cycle of four seasons.