První karanténní výstava v historii Trafo Gallery přináší reflexi současné situace ve snaze přinést pozitivní rozptýlení, společné povznesení a snahu nezůstat paralyzovaný nečinností. V životě umělců se paradoxně příliš nezměnilo – jejich běžný samotářský život v ateliérech, kdy se dobrovolně zavírají ve svých karanténách, se od té současných dní výrazně neliší. Doufejme, že se v dohledné době vrátí i společenský život a záhy se zresuscituje i umělecký trh.

Momentální časoprostorové vzduchoprázdno připomínající apokalyptické filmy provokuje uměleckou fantazii a je jejich nekonečnou inspirací. Někteří z umělců ve svém díle rozpad společnosti a útěk před civilizací dávno předvídali a o to víc z nich dnes mrazí. 19 umělců tak volně odkazuje na Covid-19.

Čeká vás virtuální prohlídka výstavou a videopozdravy jednotlivých umělců, kteří vás přivedou na jiné myšlenky.

Online streamovaná vernisáž se uskuteční 14. dubna přesně v 19.00 na FB profilu Trafo Gallery. Těšíme se na vás zatím aspoň online!

 

ENG
The first quarantine exhibition in the history of Trafo Gallery brings a reflection of the current situation in an attempt to bring positive distractions, common uplift and an effort not to remain paralyzed by inaction. Paradoxically, not much has changed in the lives of artists – their normal reclusive life in studios, when they voluntarily close in their quarantines, is not significantly different from the present days. Hopefully, social life will return in the near future and the art market will soon be resuscitated.

The momentary space-time air-to-air, reminiscent of apocalyptic films, provokes an artistic imagination and is their infinite inspiration. Some of the artists in their work foresaw the disintegration of society and the escape from civilization, and all the more so today they are freezing. 19 artists so loosely refer to The Covid-19.

A virtual tour of the exhibition and video greetings of individual artists will bring you to other ideas.

The online streaming opening will take place on 14. April at exactly 19.00 on FB profile of Trafo Gallery. We look forward to seeing you online for now!

 

KarARTena
14. 4. 2020 – 31. 5. 2020
Vystavující: Michal Cimala, Jan Gemrot, Jakub Janovský, Josefína Jonášová, Alžběta Josefy, Jan Kaláb, Martin Krajc, Jakub Nepraš, Matěj Olmer, Pasta Oner, Jakub Roztocil, Magdalena Roztočilová, Martin Salajka, Lu JinDrak Skřivánková, Ira Svobodova, Michal Škapa, Karel Štědrý, Zdeněk Trs, Jan Vytiska
Kurátor: Blanka Čermáková, Michal Cimala, Jan Kaláb, Jakub Nepraš